excel

Excel

I infoit er vi eksperter i Excel. Brugt på den rette måde er Excel et fantastisk effektivt værktøj, der kan bruges til alt fra budgettering over processtyring til rapportering. I infoit har vi udviklet en række specielle funktionaliteter i Excel, som er skræddersyet til at dække vores kunders behov.

Tag direkte kontakt til konsulent Dennis Deis på dc@inforevision.dk / 39 53 50 58 eller læs mere om Excel.

Excel er meget mere end et simpelt regneark. Det er også et kraftfuldt værktøj, der kan understøtte din forretning og give dig det fornødne overblik.

I infoit er vi både eksperter i at udvikle avancerede Excel-modeller til en virksomheds økonomi- og controllerfunktion samt til enkelte opgaver, hvor man bruger Excel-værktøjet til at foretage større dataanalyser.

Eksempler på Excel-produkter i info it:

  • Omsætningsanalyser: Brug Excel til at vurdere sammensætningen af virksomhedens omsætning gennem det seneste regnskabsår
  • Lageranalyser: Brug Excel til at opnå større gennemsigtighed i din lagerbeholdning – eksempelvis i forbindelse med en værdiansættelse af dine aktiver. Hvor meget er din lagerbeholdning værd?
  • Budgetmodellen: Brug Excel til at lægge budgetmodeller for dit regnskabsår fordelt på eksempelvis afdelinger, projekter og måneder
  • Rapporteringspakker: Brug Excel til at lave enkle rapporteringspakker til selv den uøvede Excel-bruger. Få visualiseret rapporteringen og få data til at træde mere tydeligt frem

Fordele ved Excel:

  • Avanceret værktøj med masser af funktionalitet
  • Billig løsning i forhold til et BI-system, hvis behovet kun er basal information
  • Velegnet til forecasting og budgettering