11. april 2018

Brug for sparring om persondata?

Sparringsforløb om persondata – infoit 2018’

infoit giver råd og vejledning om, hvordan I bedst udnytter ressourcerne, når virksomheden skal tilpasses EU’s nye regler.

Den nye persondataforordning (GDPR) stiller en række specifikke krav til, hvordan virksomheder skal håndtere forskellige typer af persondata. infoit tilbyder et sparringsforløb, som hurtigt giver jer et overblik over de dataområder, der især vil blive påvirket af den nye forordning og hvilke risici, der knytter sig til de enkelte områder.

Her skal I koncentrere indsatsen

Jeres udbytte af sparringsforløbet er et klart og struktureret overblik over, hvor I først og fremmest skal koncentrere GDPR-indsatsen, så I bruger jeres ressourcer effektivt. Derpå er det egentlig bare at sætte aktiviteterne i værk.

infoit’s persondatarådgivning omfatter:

  • Analyse af virksomhedens dataflow med kortlægning af de områder, det er relevante i arbejdet med persondataforordningen – herunder hvilke eksterne samarbejdspartnere, der skal indhentes databehandlererklæringer fra.
  • Oplæg til prioritering af ressourcerne med udgangspunkt i de kortlagte dataområder, herunder følsomme persondata og tilknyttede risici.
  • Sparring om implementering af tiltag, der sikrer, at virksomheden overholder forordningen.
  • Oplæg til beredskabsplan i tilfælde af brud på datasikkerhede
    n, herunder en konkret vurdering af konsekvenserne og forslag til, hvordan de berørte parter orienteres.

Mere information

Læs mere om, hvordan infoit kan hjælpe med at få styr på persondata her.

Kontakt

Simon Okkels
Partner
T: 39 53 50 25
E: SO@inforevision.dk